Kasutustingimused

1. Kasutustingimuste kehtivus
1.1 Kasutustingimused kehtivad Valguseveedatar.ee veebilehe kasutaja(edaspidi Kasutaja) ja Valguseveedatar.ee veebilehe(edaspidi Valguseveedatar)vahel.
1.2 Kasutustingimused kehtivad Valguseveedatar ja Kasutaja vaheliste õigussuhete reguleerimiseks.
1.3 Kasutustingimused jõustuvad Valguseveedatar ja Kasutaja vahel alates hetkest, kui Kasutaja on seda kinnitanud elektrooniliselt registreerudes Valguseveedatar.ee kasutajaks või kui Kasutaja alustab veebilehe Valguseveedatar.ee kasutamist.
1.4 Valguseveedatar.ee jätab endale õiguse teha kasutustingimustes muudatusi, nimetatud muudatused kajastatakse veebilehel Valguseveedatar.ee.

2. Hinnainfo
2.1 Kõik Valguseveedatar.ee veebilehel ära toodud teenuste hinnad on ilma käibemaksuta.
2.2 Kõik hinnad on euro-des.
2.3 Veebipoes müüdavate teenuste hinnad on märgitud teenuste juurde.
2.4 Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil.
2.5 Valguseveedatar.ee jätab endale õiguse teha teenuse müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel Valguseveedatar.ee

3. Õigused ja kohustused
3.1 Kasutades Valguseveedatar.ee veebilehe teenuseid, kohustub Kasutaja järgima nõuetekohaselt kõiki Valguseveedatar.ee veebilehe Kasutustingimusi.
3.2 Kasutaja ei tohi esitada Valguseveedatar.ee veebilehel teadlikult valeinformatsiooni, käituda ebaausalt või seadusevastaselt.
3.3 Kasutaja kohustub registreerudes Valguseveedatar.ee kasutajaks esitama tõesed isikuandmed.
3.4 Valguseveedatar.ee jätab endale õiguse: igal ajal omal valikul piirata või tühistada Kasutaja kasutamisõigust ja tegevust Valguseveedatar.ee veebilehel; vajadusel muuta või eemaldada Kasutaja poolt avaldatud informatsiooni; sulgeda Kasutaja profiil ning mitte võimaldada tal kliendiks uuesti registreeruda.
3.5 Valguseveedatar.ee jätab endale õiguse jälgida ja kontrollida kõiki Valguseveedatar.ee veebilehel toimuvaid tegevusi.
3.6 Valguseveedatar.ee ei tagasta Kasutajatele nende poolt makstud teenustasusid, ka mitte siis kui teenust pole mingil põhjusel kasutatud. Kasutajal puudub ostust taganemisõigus vastavalt VÕS § 53 lõikele 4.
3.7 Valguseveedatar.ee ei vastuta Kasutajate poolt veebilehele postitatud informatsiooni õigsuse eest, ega ka veebilehele lisatud sisu, kommentaaride ja muude andmete eest.
3.8 Kõikide Valguseveedatar.ee veebilehel leitavate teenuste, nõuannete ja info kasutamine on Kasutaja enda vastutusel.
3.9 Valguseveedatar.ee ei vastuta sündmusel osalejate ega kolmandate isikute ees sündmuse toimumise, korraldamise, reklaami, muu info või sündmusega seotud sisu eest; samuti sündmuse mittetoimumise või hilinemise puhul tekkinud võimalike kulude ja kahjude eest(v.a.juhtudel kus Valguseveedatar.ee on ise sündmuse korraldaja). Sündmuse korraldamise ja läbiviimise eest vastutab üksnes sündmuse korraldaja. Seetõttu kõik eelpool toodud põhjustel tekkinud pretensioonid kuuluvad saatmisele otse sündmuse korraldajale, kes on kohustatud need lahendama.
3.10 Valguseveedatar.ee veebilehel võivad olla Kasutajate poolt avalikustatud lingid ja viited internetis asuvale erinevale infole, Valguseveedatar.ee ei oma kontrolli selle info üle ega vastuta selle info eest.
3.11 Igasugune tegevus, mis võib põhjustada Valguseveedatar.ee veebilehe ülekoormamist või toimimise segamist, on keelatud. Valguseveedatar.ee veebilehel oleva informatsiooni kopeerimine, reprodutseerimine, kasutamine, muutmine ja avaldamine on ilma Valguseveedatar.ee loata keelatud.

4. Pretensioonide esitamine
4.1 Kõik pretensioonid palume edastada e-postiaadressile alexis.teadja@gmail.com.

5. Lõppsätted
5.1 Kui kasutustingimustes leidub mõni säte, mis on vastuolus kehtiva seadusega ja seetõttu kehtetu, siis see ei mõjuta ülejäänud Kasutustingimuste sätteid ja nende kehtivust.
5.2 Lisaks käesolevatele Kasutustingimustele reguleerivad Valguseveedatar.ee ja Kasutaja vahelisi õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad seadused.

Don`t copy text!