Isikuandmete töötlemine

Veedatar OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta oma veebilehe Valguseveedatar.ee Kasutajate privaatsust. Sellest tulenevalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kasutajaandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus on kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.
Kui teil tekib küsimusi või jääb midagi arusaamatuks, siis võtke meiega ühendust: info@valguseveedatar.ee

Meie veebilehte kasutades annate nõusoleku kasutada enda andmeid allolevas tekstis välja toodud tingimuste järgselt. Isikuandmete töötlemine põhineb meie õigustatud huvil. Me oleme oma õigustatud huvisid hoolikalt kaalunud ning leidnud, et isikuandmete töötlemine on meie jaoks vajalik teile parema teenuse osutamise eesmärgil, samuti parema teenindamise huvides ning meie veebilehe arendamiseks.

Kes on Kasutaja?

Kasutaja on isik, kes külastab ja kasutab Valguseveedatar.ee-veebilehte.

Mis on kasutajaandmed?

Kasutajaandmed on igasugune info, mis on veebilehe Kasutaja Veedatar OÜ-le enda kohta teada andnud.

Mis on kasutajaandmete töötlemine?

Kõik kasutajaandmetega tehtavad toimingud on kasutajaandmete töötlemine.

Kes on kasutajaandmete töötleja?

Kasutajaandmete töötleja on Veedatar OÜ(reg. kood 14435931, Pärnu maantee 125, Tallinn 11314).

Kes on kolmas isik?

Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole Valguseveedatar.ee-veebilehe Kasutaja ega kasutajaandmete töötleja.

Töödeltavate kasutajaandmete koosseis:

Veedatar OÜ kogub kasutajaandmeid järgmises koosseisus:

 • ees-ja perekonnanimi või äriühingu nimi;
 • elukoht või asukoht;
 • e-posti aadress;
 • arveldusarve;
 • kontaktandmed;
 • andmed tehingute kohta(Kasutaja poolt veebilehel sooritatud ostude andmed);
 • andmed veebilehe poolt pakutavate teenuste kasutamise, Kasutaja rahulolu ja -muude eelistuste kohta ning vajadusel ka kaebustega seotud andmed;
 • kõiki muid eelnevalt nimetamata jäänud kasutajaandmeid, mida Kasutaja on omal algatusel edastanud Veedatar OÜ-le erinevate sidevahendite teel, Veedatar OÜ-l on õigus salvestada kõiki Kasutaja poolt erinevate sidevahendite teel edastatud korraldusi;
 • IP-aadress.

Veedatar OÜ ei töötle tundlikke andmeid, mis on seotud näiteks Teie tervisega, rahvusega, usuliste või poliitiliste veendumustega(v.a.juhtudel, kus seda nõutakse seadusega või kui kasutaja vabatahtlikult avaldab need andmed ise teenust kasutades).

Veedatar OÜ-l on õigus töödelda seaduses sätestatud alustel kasutajaandmeid, mida ei ole käesolevas koosseisus nimetatud.

Miks Veedatar OÜ töötleb kasutajaandmeid?

Veedatar OÜ töötleb kasutajaandmeid selleks, et:

 • pakkuda veebilehe Kasutajatele kvaliteetset teenust;
 • täita veebilehe poolt Kasutajaga sõlmitud lepingut;
 • kaitsta oma seaduslikke õigusi(näiteks andmete edastamine kohtule);
 • mõista selgemalt ja paremini veebilehe Kasutajate ootusi ning selle tulemusena pakkuda Kasutajatele sobivaid ja kvaliteetseid teenuseid;
 • täita õigusnormidest tulenevaid kohustusi(näiteks andmete edastamine uurimisasutustele).

Kas Veedatar OÜ võimaldab kolmandatele isikutele ligipääsu kasutajaandmetele?

Kasutajaandmeid ei väljastata kolmandatele isikutele ja kasutajaandmetele ei võimaldata kolmandate isikute ligipääsu ilma Kasutaja nõusolekuta, välja arvatud seaduses ettenähtud juhtudel.

Arendusfirmaga Knowal OÜ on Veedatar OÜ sõlminud lepingu edastatavate kasutajaandmete konfidentsiaalse kasutamise kohta. Knowal OÜ teostab Valguseveedatar.ee-veebilehe arendustöid.

Kuidas Veedatar OÜ kasutab kasutajaandmeid oma teenuste pakkumisel?

Veedatar OÜ kasutab kasutajaandmeid oma veebilehel selleks, et pakutav teenus oleks võimalikult kvaliteetne ja veebilehe Kasutaja oleks rahul temale pakutud teenusega.

Kes on Veedatar OÜ poolne veebilehe kasutajaandmete vastutav töötleja?

Veedatar OÜ poolne kasutajaandmete vastutav töötleja on on Veedatar üksus, kellele olete esitanud oma kasutajaandmed seoses Valguseveedatar.ee-veebilehe teenuste kasutamisega, mida teie(või juriidiline isik)kavatsete kasutada.

Kuidas muuta oma kasutajaandmeid ja nende töötlemist?

Kasutajal on õigus tutvuda oma kasutajaandmetega Valguseveedatar.ee-veebilehel, selleks peate vastava sisuga kirja edastama e-posti teel aadressile: info@valguseveedatar.ee
Kui Kasutaja andmed on muutunud või valed, peab Kasutaja sellest teavitama Valguseveedatar.ee-veebilehte e-posti info@valguseveedatar.ee vahendusel.

Kuidas lõpetada oma kasutajaandmete töötlemine veebilehel?

Kasutajal on teatud asjaoludel õigus taotleda oma kasutajaandmete töötlemise lõpetamist  ja/või kogutud andmete kustutamist, kui see nõue on vastavuses isikuandmete kaitse seadusega või muu vastava jõusoleva õigusaktiga.

Vastavast soovist palume teavitada Valguseveedatar.ee-veebilehte e-posti teel aadressil: info@valguseveedatar.ee

Kust saab täiendavat infot kasutajaandmete töötlemise kohta?

Kui soovite oma kasutajaandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust, siis kirjutage meile e-posti aadressil info@valguseveedatar.ee
Vastame Teie kirjadele tööpäeviti kell 09.00-17.00.

Kui Te pole rahul oma kasutajaandmete töötlemisega, siis on teil võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kes teostab selle valdkonna järelvalvet Eestis.

Kui kaua me säilitame Teie andmeid?

Säilitame kasutajaandmeid seni, kuni olete Valguseveedatar.ee-veebilehe kasutaja või olete avaldanud soovi oma konto kustutamiseks. Pärast Teie soovi kustutada oma andmed meie veebilehelt, me eemaldame kõik Teiega seotud info, mis kuulub seadusjärgselt eemaldamisele.

Teenuste tellimisel Valguseveedatar.ee-veebilehelt säilitatakse arveldusega seonduvaid andmeid järgnevalt, misjärel need automaatselt kustutatakse:

 • ootel tellimused: 6 aastat;
 • ebaõnnestunud tellimused: 6 aastat;
 • loobutud tellimused: 6 aastat;
 • õnnestunud tellimused: 6 aastat.

Kuidas me kaitseme Teie andmeid?

Me anname endast parima, et hoida Teie andmeid kaitstult ja turvaliselt. Selleks me kasutame turvaprotokolle kommunikatsiooni ja andmete jagamiseks ehk HTTPS-ühendust.
Lisaks me monitoorime ja jälgime pidevalt oma veebilehe süsteeme, et vältida võimalikke haavatavusi ja rünnakuid veebilehe vastu.

Juhul, kui sellest kõigest hoolimata peaks midagi juhtuma veebilehega, mis ohustab kuidagi Teie kasutajaandmeid, siis teavitame koheselt Teid ja vastavaid vajalikke asutusi.

Palume Teil oma kasutajanime ja parooli hoida kindlasti turvaliselt!

Don`t copy text!